Implementacja innowacyjnych produktów probiotycznych i systemów powlekających chronionych prawem patentowym.

Implementacja innowacyjnych produktów probiotycznych i systemów powlekających chronionych prawem patentowym.

CEL:

Organizacja produkcji i komercjalizacja nowoczesnych systemów  powlekających (zgłoszenie patentowe PCT/PL2015/000077 ) oraz nowoczesnych produktów probiotycznych stosowanych w profilaktyce przeciwpróchniczej i wspomagająco przy kuracji antybiotykowej z systemem buforującym w postaci tabletek do ssania powstałych w skutek prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca pragnie rozpowszechnić wyniki prac badawczych poprzez sprzedaż rozwiązań technologicznych klientom polskim i zagranicznym jako gotowe systemy powlekające oraz wsparcie rozpowszechnienia poprzez organizację usług badawczych i produkcyjnych polegających na dostosowaniu odpowiednich rozwiązań do kompozycji rdzenia tabletek, związanymi z tym kompleksową usługą laboratoryjną i produkcyjną włącznie z przygotowaniem tabletek, testami laboratoryjnymi i powiększeniem skali. Prowadzenie opisanych działań w ramach jednego zakładu pozwala na ustalenie parametrów prowadzenia procesu redukując problemy przenosząc wytwarzania do klienta.

OPIS:

Organizacja produkcji i komercjalizacja nowoczesnych systemów  powlekających (zgłoszenie patentowe PCT/PL2015/000077 ) oraz nowoczesnych produktów probiotycznych stosowanych w profilaktyce przeciwpróchniczej i wspomagająco przy kuracji antybiotykowej z systemem buforującym w postaci tabletek do ssania powstałych w skutek prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca pragnie rozpowszechnić wyniki prac badawczych poprzez sprzedaż rozwiązań technologicznych klientom polskim i zagranicznym jako gotowe systemy powlekające oraz wsparcie rozpowszechnienia poprzez organizację usług badawczych i produkcyjnych polegających na dostosowaniu odpowiednich rozwiązań do kompozycji rdzenia tabletek, związanymi z tym kompleksową usługą laboratoryjną i produkcyjną włącznie z przygotowaniem tabletek, testami laboratoryjnymi i powiększeniem skali. Prowadzenie opisanych działań w ramach jednego zakładu pozwala na ustalenie parametrów prowadzenia procesu redukując problemy przenosząc wytwarzania do klienta. Proponowane rozwiązania zastosowania systemów powlekających będą dobierane pod kątem:

– ochrony rdzenia tabletki przez czynnikami zewnętrznymi tj. tlenem, wilgocią lub światłem – seria systemów powlekających nadających barierowość,
– zwiększenia atrakcyjności produktów w postaci tabletek pod kątem maskowania smaku i zapachu – seria produktów z maskujących smak, z dodatkiem sacharozy i lub słodzików,
– zmiany sposobu uwalniania tabletek – seria systemów powlekania zmieniających miejsce uwalniania tabletki z żołądka na jelito i lub wydłużających uwalnianie substancji czynnej,
– doboru kolorów wraz z wyliczaniem dopuszczalnych dawek dobowych poszczególnych barwników.

Projekt przewiduje także uruchomienie produkcji i rozpowszechnienie innowacyjnej serii produktów probiotycznych w postaci tabletek stosowanych w profilaktyce przeciwpróchniczej i wspomagająco w antybiotykoterapii z systemem buforującym zapewniającym przeżycie bakteriom z grupy Lactobacillus pasaż przez środowisko kwaśne żołądka.

Uwaga:

projekt będzie realizowany pod innym adresem nić 1.1.1, to nie Szczytno tylko mała wioska Korpele – w strefie ekonomicznej:
Korpele 75 – Strefa
12-100 Szczytno
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie

Środowisko:

  1. Zastosowane technologie w zakładzie produkcyjnym będą niskoemisyjne, będą wyposażone w filtry oczyszczające powietrze EU-7 czy EU-9?
  2. Udział odpadów płynnych będzie niski, substancje odprowadzane w postaci ścieków będą zawierały resztki substancji dopuszczonych do użycia w przemyśle spożywczym – większość z nich posiada symbole E.
  3. Wykorzystanie badań nad otoczkami z naturalnymi barwnikami spowoduje mniejsze obciążenie środowiska toksycznymi barwnikami azowymi. Będą zastąpione naturalnymi barwnikami występującymi naturalnie w surowcach roślinnych np., cytrusach – flawonoidami rutyną i kwarcetyną – opisane w zgłoszeniu patentowym PCT/PL2015/000077. Barwniki azowe są podejrzewane o działanie rakotwórcze jak i odpowiadają za nadpobudliwość u dzieci co ogranicza ich stosowanie w produktach pediatrycznych.
  4. Produkcja będzie wyposażona w oświetlenie LED, które będzie energooszczędne i nie będzie generować odpadów w postaci świetlówek.
  5. Zakład będzie wyposażony w zestaw paneli słonecznych ogrzewających wodę użytkową co spowoduje zmniejszenie zużycie energii.
  6. Laboratorium kontroli jakości będzie wyposażone w ultrasprawne wysokociśnieniowe chromatografy cieczowe, które spowodują obniżenie ilości zużywanych rozpuszczalników organicznych oraz ilość powstających zlewek.
  7. Przewiduje się ponowne wykorzystywanie opakować plastikowych po otoczkach dostarczanych do klientów.