31.08.2015 złożenie wniosku POIR.01.01.01-00-0947/15

ocena formalna – pozytywna

poir